FANDOM


Strona główna

"Wigilijna opowieść o 12 pieskach", to przezabawna opowieść. Tytuł jest wzorowany na popularnej a Ameryce piosence o 12 świątecznych dniach. W trakcie filmu nie raz możemy ją usłyszeć.
6pbyq0 kopia

12 piesków. Źródło[1]

Wigilijna opowieść o 12 pieskachEdytuj

Okres świąt Bożego Narodzenia, lata 30. ubiegłego wieku, Pittsburgh. Dla dwunastoletniej sieroty Emmy jest to ponury czas. Dziewczynka została wysłana na święta do ciotki mieszkającej w Doverville. Nie czuje się u niej mile widzianą. W mieście trwa bój o przeforsowanie zakazu posiadania psów. Z pomocą przyjaciół, paru dorosłych i gromady ponad 60 psów, Emma próbuje przekonać obywateli miasta do czworonogów poprzez wystawienie dla nich przedstawienia pt. "12 Świątecznych Psów".[2]

O 12 świątecznych dniachEdytuj

Tekst oryginalny[3]

12 świątecznych dni
tekst angielski tłumaczenie na j. polski
On the first day of Christmas my true love gave to me - a partridge in a pear tree. Na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - kuropatwę na gruszy.
On the second day of Christmas my true love gave to me - two turtle doves

And a partridge in a pear tree.

Na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - dwie turkawki

i kuropatwę na gruszy.

On the third day of Christmas my true love gave to me - three french hens

Two turtle doves And a partridge in a pear tree.

Na trzeci dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - trzy francuskie kury

dwie turkawki i kuropatwę na gruszy.

On the fourth day of Christmas my true love gave to me - four calling birds

Three french hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree.

Na czwarty dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - cztery ćwierkające ptaki

trzy francuskie kury dwie turkawki i kuropatwę na gruszy..

On the fifth day of Christmas my true love gave to me - five golden rings

Four calling birds Three french hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree.

Na piąty dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - pięć złotych pierścieni

cztery ćwierkające ptaki trzy francuskie kury dwie turkawki i kuropatwę na gruszy.

On the sixth day of Christmas my true love gave to me - six geese a laying

Five gold rings Four calling birds Three french hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree.

Na szósty dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - sześć leżących gęsi

pięć złotych pierścieni cztery ćwierkające ptaki trzy francuskie kury dwie turkawki i kuropatwę na gruszy.

On the seventh day of Christmas my true love gave to me - seven swans a swimming

Six geese a laying Five gold rings Four calling birds Three french hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree.

Na siódmy dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - siedem pływających łabędzi

sześć leżących gęsi pięć złotych pierścieni cztery ćwierkające ptaki trzy francuskie kury dwie turkawki i kuropatwę na gruszy.

On the eighth day of Christmas my true love gave to me - eight maids a milking

Seven swans a swimming Six geese a laying Five gold rings Four calling birds Three french hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree.

Na ósmy dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - osiem dojących dziewcząt

siedem pływających łabędzi sześć leżących gęsi pięć złotych pierścieni cztery ćwierkające ptaki trzy francuskie kury dwie turkawki i kuropatwę na gruszy.

On the ninth day of Christmas my true love gave to me - nine ladies dancing

Eight maids a milking Seven swans a swimming Six geese a laying Five gold rings Four calling birds Three french hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree.

Na dziewiąty dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - dziewięć tańczących pań

osiem dojarek siedem pływających łabędzi sześć leżących gęsi pięć złotych pierścieni cztery ćwierkające ptaki trzy francuskie kury dwie turkawki i kuropatwę na gruszy.

On the tenth day of Christmas my true love gave to me - ten lords a leaping

Nine ladies dancing Eight maids a milking Seven swans a swimming Six geese a laying Five gold rings Four calling birds Three french hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree.

Na dziesiąty dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - dziesięć skaczących władców

dziewięć tańczących pań osiem dojarek siedem pływających łabędzi sześć leżących gęsi pięć złotych pierścieni cztery ćwierkające ptaki trzy francuskie kury dwie turkawki i kuropatwę na gruszy.

On the eleventh day of Christmas my true love gave to me - eleven pipers piping

Ten lords a leaping Nine ladies dancing Eight maids a milking Seven swans a swimming Six geese a laying Five gold rings Four calling birds Three french hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree.

Na jedenasty dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - jedenastu flecistów grających na flecie

dziesięć skaczących władców dziewięć tańczących pań osiem dojarek siedem pływających łabędzi sześć leżących gęsi pięć złotych pierścieni cztery ćwierkające ptaki trzy francuskie kury dwie turkawki i kuropatwę na gruszy.

On the twelfth day of Christmas my true love gave to me - twelve drummers drumming

Eleven pipers piping Ten lords a leaping Nine ladies dancing Eight maids a milking Seven swans a swimming Six geese a laying Five gold rings Four calling birds Three french hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree.

Na dwunasty dzień świąt Bożego Narodzenia moja prawdziwa miłość dała mi - dwunastu grających perkusistów

jedenastu flecistów grających na flecie dziesięć skaczących władców dziewięć tańczących pań osiem dojarek siedem pływających łabędzi sześć leżących gęsi pięć złotych pierścieni cztery ćwierkające ptaki trzy francuskie kury dwie turkawki i kuropatwę na gruszy.

Piosenka z filmikiemEdytuj

thumb|700px|left

PrzypisyEdytuj

  1. http://www.google.pl/imgres?q=wigilijna+opowie%C5%9B%C4%87+o+12+pieskach&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbnid=LGbqLpG-rI36eM:&imgrefurl=http://breku.org/familijne/2039-wigilijna-opowiezh-o-12-pieskach-the-12-dogs-of.html&docid=PwcaB5aEJ-yVaM&itg=1&imgurl=http://www.imagic.pl/files//11564/6pbyq0%252520kopia.jpg&w=400&h=500&ei=p8kST8iHMISVswar1bAV&zoom=1&iact=hc&vpx=482&vpy=121&dur=1494&hovh=251&hovw=201&tx=101&ty=114&sig=116604511831253878343&page=1&tbnh=134&tbnw=111&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:0
  2. http://www.filmweb.pl/film/Wigilijna+opowie%C5%9B%C4%87+o+12+pieskach-2005-175674
  3. http://www.learnenglish.de/Temp/December/Xmas.htm

|}